Thailand Business Pages (Thailand trade)

แอบปอน บจก.

สินค้า

ติดต่อเรา

แอบปอน บจก.
ที่อยู่ : 403, 405, 407, 409 ถนนสี่พระยา
ต. สี่พระยา อ. บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 02-631-4400,02-631-4260
โทรสาร : 02-268-1691,02-268-1692, 0-2631-4265
อีเมลล์ : sales@abpon.com prisana@abpon.com
เว็บไซต์ : www.abpon.com
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

ข้อมูลบริษัท

บริษัท :แอบปอน บจก.
ประเภทธุรกิจ : บริษัท แอบปอน จำกัด คือ หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านสกรูน๊อตและ เครื่องมือในประเทศไทย เรา ผลิตและจำหน่ายสรูน๊อตสแตนเลส และสกรูน๊อตเหล็กตามมาตรฐานสากล รวมถึงเคมีภัณฑ์ และเครื่อง มือช่างประเภทต่างๆ อีกทั้งยังรับสั่งผลิตสกรูน๊อตขนาดพิเศษให้ ตรงตามจุดประสงค์ของผู้ใช้งาน
ที่อยู่ 1 :403, 405, 407, 409 ถนนสี่พระยา ต. สี่พระยา อ. บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท์ :02-631-4400,02-631-4260
โทรสาร :02-268-1691,02-268-1692, 0-2631-4265
อีเมลล์ :sales@abpon.com,prisana@abpon.com
เว็บไซต์ :www.abpon.com
สกรูน๊อต,สกรูน๊อตสเตนเลส,สกรูหัวหกเหลี่ยม,สกรู,สกรูหัวแฉก,สกรูหัวผ่า,หัวน๊อต,ABPON,แอบปอน ABPON CO., LTD. แอบปอน บจก. 2020-07-14 00:00:00