Thailand Business Pages (Thailand trade)

แอบปอน บจก.

สินค้า

ติดต่อเรา

แอบปอน บจก.
ที่อยู่ : 403, 405, 407, 409 ถนนสี่พระยา
ต. สี่พระยา อ. บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 02-631-4400,02-631-4260
โทรสาร : 02-268-1691,02-268-1692, 0-2631-4265
อีเมลล์ : sales@abpon.com prisana@abpon.com
เว็บไซต์ : www.abpon.com
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

TOOL-ASH-ข้างแหวน14pcs

ชื่อสินค้า :TOOL-ASH-ข้างแหวน14pcs
รหัสสินค้า :TOOL-ASH

รายละเอียดสินค้า

 

ขนาด มิล 
ประกอบด้วยขนาด
6 ตัวมิล (10-17) 10,11,12,13,14,17  mm
7 ตัวมิล (10-19) 10,11,12,13,14,17,19  mm
11 ตัวมิล (9-21) 9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,21 mm
11 ตัวมิล (8-24) 8,9,10,12,13,14,17,19,22,24 mm
11 ตัวมิล (10-26) 10,11,12,13,14,17,19,21,23,24,26 mm
14 ตัวมิล (8-24) 8,9,10,11,12,13,14,15,16,14,19,21,22,24 mm
14 ตัวมิล (6-32) 6,8,10,12,13,14,17,1922,24,27,30,32 mm
14 ตัวมิล (10-32) 10,11,12,13,14,16,17,19,21,22,24,27,30,32 mm
26 ตัวมิล (6-32) 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32 mm
ขนาด หุน
 
7 ตัวหุน (3/8" - 3/4") 3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4

11 ตัวหุน (3/8" - 1")

3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8,15/16,1"
14 ตัวหุน (3/8" - 1.1/4") 3/8,7/16,1/2,9/16,5/8,11/16,3/4,13/16,7/8,15/16,1",1.1/16,1.1/8,1.1/4

 

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส TOOL-ASH TOOL-ASH-ข้างแหวน14pcs
ถึง : แอบปอน บจก.
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร