Thailand Business Pages (Thailand trade)

แอบปอน บจก.

สินค้า

ติดต่อเรา

แอบปอน บจก.
ที่อยู่ : 403, 405, 407, 409 ถนนสี่พระยา
ต. สี่พระยา อ. บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 02-631-4400,02-631-4260
โทรสาร : 02-268-1691,02-268-1692, 0-2631-4265
อีเมลล์ : sales@abpon.com prisana@abpon.com
เว็บไซต์ : www.abpon.com
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

แหวน อาซาฮี ญี่ปุ่น

ชื่อสินค้า :แหวน อาซาฮี ญี่ปุ่น
รหัสสินค้า :Tools20

รายละเอียดสินค้า

 

ขนาด mm
B1 (mm)
B2 (mm)
L (mm)
A1 (mm)
A2 (mm)
8x9 12.5 15.5 166 5.5 6.5
8x10 12.5 15.5 166 5.5 6.5
10x12 15.5 19.0 190 6.5 7.5
10x13 16.5 19.5 190 7.5 8.0
11x13 16.5 19.5 190 7.5 8.0
12x14 19.0 22.0 215 7.5 8.0
13x17 21.0 25.0 243 8.5 10.0
14x17 21.0 25.0 243 8.5 10.0
17x19 25.0 28.0 276 10.0 11.5
17x21 26.5 32.0 313 11.5 12.0
19x21 28.0 32.0 314 11.5 12.0
19x22 28.0 32.0 314 11.5 12.0
19x24 29.5 34.5 332 12.0 13.0
 21x23  32.0 34.5 333 12.0 13.0

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส Tools20 แหวน อาซาฮี ญี่ปุ่น
ถึง : แอบปอน บจก.
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร