Thailand Business Pages (Thailand trade)

แอบปอน บจก.

สินค้า

ติดต่อเรา

แอบปอน บจก.
ที่อยู่ : 403, 405, 407, 409 ถนนสี่พระยา
ต. สี่พระยา อ. บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 02-631-4400,02-631-4260
โทรสาร : 02-268-1691,02-268-1692, 0-2631-4265
อีเมลล์ : sales@abpon.com prisana@abpon.com
เว็บไซต์ : www.abpon.com
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

ปากตาย ฟิชเชอร์

ชื่อสินค้า :ปากตาย ฟิชเชอร์
รหัสสินค้า :Tools41

รายละเอียดสินค้า

 

ขนาด mm

6x7, 8x9, 8x10, 10x11, 10x12, 10x13, 11x13, 12x13, 12x14, 13x15, 14x15, 14x17, 16x17, 17x19, 18x19, 19x22, 20x22

19x24,  21x23, 21x24, 22x24, 24x26, 24x27, 25x28, 27x30, 27x32, 30x32, 30x34, 30x36, 36x41

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส Tools41 ปากตาย ฟิชเชอร์
ถึง : แอบปอน บจก.
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร