Thailand Business Pages (Thailand trade)

แอบปอน บจก.

สินค้า

ติดต่อเรา

แอบปอน บจก.
ที่อยู่ : 403, 405, 407, 409 ถนนสี่พระยา
ต. สี่พระยา อ. บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 02-631-4400,02-631-4260
โทรสาร : 02-268-1691,02-268-1692, 0-2631-4265
อีเมลล์ : sales@abpon.com prisana@abpon.com
เว็บไซต์ : www.abpon.com
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

ด้ามต๊าปตัวผู้ (ต๊าปแท่ง) แอ๊ปโก้

ชื่อสินค้า :ด้ามต๊าปตัวผู้ (ต๊าปแท่ง) แอ๊ปโก…
รหัสสินค้า :ABPCO2

รายละเอียดสินค้า

 No.#0#1#2#3#4ขนาด
1/4"3/8"1/2"3/4"1"สำหรับต๊าปแท่ง1/16"-1/4"1/16"-3/8"3/16"-1/2"1/4"-3/4"3/8"-1"

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส ABPCO2 ด้ามต๊าปตัวผู้ (ต๊าปแท่ง) แอ๊ปโก้
ถึง : แอบปอน บจก.
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร