Thailand Business Pages (Thailand trade)

แอบปอน บจก.

สินค้า

ติดต่อเรา

แอบปอน บจก.
ที่อยู่ : 403, 405, 407, 409 ถนนสี่พระยา
ต. สี่พระยา อ. บางรัก จ. กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท์ : 02-631-4400,02-631-4260
โทรสาร : 02-268-1691,02-268-1692, 0-2631-4265
อีเมลล์ : sales@abpon.com prisana@abpon.com
เว็บไซต์ : www.abpon.com
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

ชุดปากตาย ฟิชเชอร์

ชื่อสินค้า :ชุดปากตาย ฟิชเชอร์
รหัสสินค้า :Tools40

รายละเอียดสินค้า

 

ขนาด มิล 
ประกอบด้วยขนาด ปากตาย FISHER ขนาด
 6 ตัวมิล (8x9 - 18x19) 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, mm
8 ตัวมิล (6x7-20x22) 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
12 ตัวมิล (6x7-27-32) 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x 26, 25x28, 27x32 mm

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ : ขอข้อมูลสินค้ารหัส Tools40 ชุดปากตาย ฟิชเชอร์
ถึง : แอบปอน บจก.
*ชื่อบริษัท
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
*ข้อความ :
  กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร